DARILA

Alenka Kristl

Po izobrazbi je profesorica španščine in angleščine, z dolgoletno prakso. Diplomirala je daljnjega leta 1989 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot študentka je tri leta poučevala predšolske in mlajše osnovnošolske otroke v jezikovni šoli. Potem je 5 let delala na osnovni šoli, kjer je poučevala tako španščino kot angleščino.

Sedaj pa že 31 let poučuje angleščino na eni zmed ljubljanskih gimnazij. Vse to ji je dalo dragocene izkušnje, saj je imela priložnost delati z otroki in mladostniki v vseh starostnih obdobjih, spremljati njihov razvoj, ugotavljati, kaj jih motivira za učenje, česa so zmožni, kateri pristopi so bolj ali manj ustrezni in tako dalje.

DARILO

26. september 2024, spletno

Tudi jaz lahko vplivam

Okoljski problemi so pomemben del učnega načrta tudi pri pouku angleščine za dijake gimnazijskega programa. Nenazadnje predstavlja krepitev ozaveščenosti učencev o okoljskih vprašanjih ključno izhodišče za spodbujanje okoljsko vzdržnejšega vedenja. Zdi se, da prav nihče ne more ostati brezskrben ob vsem, kar se dogaja okoli nas in ob vseh opozorilih, ki jih lahko preberemo v medijih. Dijaki imajo v resnici precej znanja o tem, kaj so okoljski problemi, kaj jih povzroča, kakšne so posledice in kako jih občutijo sami. Skratka, precej dobro so teoretično podkovani o tej problematiki.