DARILO

26. september 2024, spletno

Opolnomočenje učencev in učiteljev za trajnostni razvoj skozi gibanje​

Uvod: na OŠ Toneta Pavčka v okviru Eko šole že od leta 1995 pri pouku ŠPO, izbirnih predmetih, dnevih dejavnosti in pri interesnih dejavnostih skozi izobraževanje o pomenu gibanja zasledujem cilje trajnostnega razvoja in ob tem razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in medpredmetnost na področju ekologije. V prispevku želim predstaviti metode dela, motivacijske pristope s katerimi učence in svoje sodelavce opolnomočim z znanjem, ki gotovo prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu in življenju na osnovi načel trajnostnega razvoja in ekološkega ozaveščanja. Moj glavi cilj je, da učenci in sodelavci ob gibalnih aktivnostih postanejo ekološko kompetentni, nadgradijo svoje znanje, veščine ter s tem oblikujejo stališča in vrednote, s katerimi izboljšujejo kvaliteto svojega življenja in posledično okolja, kar je osnova in podlaga za trajnostni razvoj, ohranjanje kakovosti delovanja in bivanja današnjih in prihodnjih generacij. Za to pa je potreben kompetenten učitelj, ki ključne kompetence kot vzornik s svojim zgledom in delovanjem razvija pri svojih učencih.

Metode dela: predstavil in razložil bi svoje metode dela, s katerimi uspešno motiviram današnje otroke in mladostnike, ki so usmerjeni v ekrane, imajo kratkotrajno pozornost, usmerjeno v hitre posnetke na družbenih omrežjih, zato vztrajajo le pri kratkotrajnih dejavnostih, ki od njih zahtevajo minimalen napor in način življenja, predstavljen s strani vplivnežev. Da sem učence pritegnil h gibanju, ki zahteva napor, vztrajnost, pozornost, koncentracijo in vnesel v vse trajnostno komponento, sem uporabil ustrezno motivacijo in sodoben pristop. Želim poudariti problem pri učencih, ki se vse manj gibajo, vse več je debelih otrok, predvsem pa otrok s premalo mišične mase, da bi učinkovito obvladali svoje telo. Rezultati meritev športno vzgojnega kartona to potrjujejo. Poleg vzdržljivosti najbolj upada ravno mišična moč.
Nič bolje ni z učitelji. Tudi pri sodelavcih mi je uspelo predstaviti problem sarkopenije in jih motivirati za gibanje. Naše telo je namenjeno gibanju. Če ga ne uporabljamo začne propadati, pojavi se sarkopenija, ki pomeni izgubljanje mišične mase, kar je povezano s staranjem. Pri sodobnem načinu življenja pa tudi stroka opaža, da to ni več problem samo staranja, temveč problem sodobnega načina življenja.

Zaključki aktivnosti: na predavanju bom predstavil, kaj je nujno narediti za kvalitetnejše življenje in kako vadbo organizirati, da učenec in učitelj postane opolnomočen za trajnostni razvoj skozi gibanje. Poudarek bo na praktičnosti in enostavnosti izvedbe, prilagojeni vsakemu posamezniku in njegovim trenutnim zmožnostimi.

Ključne besede: razvoj okoljskih kompetenc, gibanje in sarkopenija, trajnostni razvoj, kompetence za vseživljenjsko učenje, ekologija

Mentor: Robert Dragan