DARILO

26. september 2024, spletno

Podnebna pravičnost v vrtcih: trajnostna naravnanost s primeri dobrih praks

Prispevek se osredotoča na to, kako lahko predšolske ustanove delujejo kot vzor pri izvajanju podnebne pravičnosti. Poleg splošno znanih praks za spodbujanje trajnostnega razvoja so izpostavljene tudi strategije za zmanjšanje porabe plenic za enkratno uporabo, ki predstavljajo pomemben korak k zmanjšanju okoljskega odtisa. Z uvedbo pralnih plenic, izobraževalnimi dejavnostmi, politikami in sodelovanjem s skupnostjo, predšolske ustanove ne le zmanjšujejo svoj vpliv na okolje, temveč tudi vzgajajo otroke in družine o pomembnosti trajnostnih praks.

Ko govorimo o podnebni pravičnosti, ne moremo mimo razprave o podnebnih spremembah in našemu prispevku k njim. Prav tako se pri tej temi moramo dotakniti vzgojno-izobraževalnih institucij, kjer imajo vrtci še posebno ključno vlogo. V tem obdobju se oblikujejo temeljne vrednote, navade in odnos do sveta okoli nas. Otroci skozi igro, posnemanje in vsakodnevne izkušenje pridobivajo nova spoznanja, zato je izjemno pomembno, da jih strokovni delavci vodimo z vzgledom, jim nudimo pozitivne primere in spodbujamo razvoj trajnostnih vrednot.

V tem ranljivem obdobju imajo predšolske ustanove edinstveno priložnost in odgovornost, da pri obravnavi podnebne pravičnosti delujejo vzorno. Z uvajanjem sprememb v ustaljene prakse, s preusmeritvijo k trajnostno naravnanemu delovanji, s stalnim izobraževanjem ter vključevanjem staršev in lokalne skupnosti lahko vrtci pomembno prispevajo k ozaveščanju o podnebni pravičnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja.

Zmanjševanje porabe plenic za enkratno uporabo je eden od pomembnih pristopov k bolj trajnostnemu delovanju predšolskih institucij. Plenice za enkratno uporabo predstavljajo velik in nevaren odpadek za okolje. Njihova proizvodnja predstavlja velik pritisk na okolje, poleg tega pa njihova sestava ter dolg čas razgradnje dodatno obremenjujeta naravo. Predšolske ustanove lahko s premišljenimi pristopi znatno zmanjšajo porabo plenic za enkratno uporabo in tako prispevajo k podnebni pravičnosti.

V tem prispevku bomo raziskali različne pristope, strategije in primere dobrih praks, ki jih lahko predšolske ustanove vpeljejo v svoje vsakodnevno delovanje in z njimi spodbujajo trajnostni razvoj.

Ključne besede: predšolska ustanova, vzorno delovanje, podnebna pravičnost, okoljski odtis, vzgoja, trajnostne prakse.

Mentorica: Maruša Kraševec