Regenerativno učenje v lokalnem okolju

Četrtek, 28 September 2023

O predavanju

Kraj je edinstvena, večplastna mreža živih sistemov znotraj določenega ozemlja, ki vznika iz interakcij med naravnim, kulturnim in sistemi grajenih okolji. To interakcijo imenujemo naravno-kulturna-okoljska edinstvenost kraja. To predavanje se bo osredotočalo na to, kako lahko izobraževalci črpajo iz te edinstvenosti kraja, da ustvarijo učna okolja, ki spodbujajo zamišljanje okolja, zavedanje povezanosti, kritično mišljenje in praktične veščine, ki učencem omogočajo, da prepoznajo in sprožijo regenerativni potencial kraja, medtem, ko gradijo na zavedanju, da so državljani sveta.


Predavateljica: dr. May East