DARILO

26. september 2024, spletno

Trajnostna ekološka ozaveščenost: primeri dobre prakse v naši osnovni šoli

Skrb za okolje predstavlja v sodobnem času ključno nalogo posameznika in družbe. Okoljska vzgoja je postala pomemben del izobraževalnega procesa, pri čemer se veliko pozornosti posveča ekoaktivnostim v šolskem okolju. Okoljske vrednote se oblikujejo v družinskem krogu, vrtcu in šoli, pri čemer so zgledi staršev, učiteljev in lokalnega okolja bistvenega pomena.

V tem prispevku poudarjam pomen okoljskih aktivnosti in metod učenja za trajnostno ekološko ozaveščenost in pismenost. Cilj je predstaviti nekaj primerov dobre pedagoške prakse na temo ekoloških vsebin, ki jih Ekotim izvaja na naši osnovni šoli že vrsto let. Soočamo se tudi z izzivom sodelovanja z lokalno skupnostjo, vključno s krajani, čebelarji, prostovoljci in aktivisti ZŠAM ter mladimi gasilci. Prizadevamo si, da bi ekološka ozaveščenost in vrednote postale trajne in ponotranjene med učenci ter oblikovale njihov način življenja.

Člani Ekotima nadaljujemo z ozaveščanjem učencev o ekološkem načinu življenja ter izvajamo številne dejavnosti za zmanjšanje odpadkov. Okoljske aktivnosti prispevajo k oblikovanju socialnih veščin, medosebnih odnosov, humanosti ter skrbi za okolje in planet. Naš cilj je oblikovati okoljsko ozaveščenega učenca, ki bo sposoben kritičnega mišljenja in iskanja ustvarjalnih rešitev na področju ekologije.

Predstavljam delovanje in akcije šolskega Ekotima ter kako različne dejavnosti prispevajo k varovanju okolja. Učenci se vključujejo v zbiralne akcije (zbiranje odpadnega papirja, kartonske embalaže, zamaškov, praznih tonerjev, kartuš, baterij, starih elektronskih aparatov), sodelujejo na tržnici izmenjave oblačil, rabljenih igrač ter knjig, kjer se povezujejo s širšo lokalno skupnostjo. Učence učimo odgovornega ravnanja z rabljenimi predmeti po načelu zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj.

Vsako leto organiziramo obisk E-transformerja, ki prikazuje vsebnost aparatov ter opozarja na pomembnost ločevanja le-teh. Učence ozaveščamo o trajnostni mobilnosti in sodelujemo v akciji Evropski teden mobilnosti s sloganom Varčne poti. Glavni cilj je spremeniti potovalne navade otrok v šolo in zmanjšati uporabo motornega prometa. Pridružili smo se Unescovemu ASP teku mladih s sloganom Branje v gibanju. V povezavi s Komunalnim podjetjem Grosuplje pripravljamo zanimive vsebine na temo ločevanja odpadkov za zdravo okolje. V okviru projekta “Zbiraj odpadno jedilno olje za čistejše okolje” učencem predstavimo, kako uporabiti odpadno jedilno olje.

V preteklem šolskem letu je zaživel šolski eko vrt, med najpomembnejšo eko dejavnost štejemo postavitev novega učnega čebelnjaka in ustanovitev čebelarskega krožka na Podružnični šoli v Temenici, kjer smo v sodelovanju z lokalno skupnostjo posadili veliko medovitih rastlin. Temo čebelarstva nameravam v prispevku tudi razširjeno predstaviti.
Tudi v prihodnje si prizadevamo izvajati podobne aktivnosti, da poskrbimo za ekološko življenje ter povežemo učence, učitelje, starše in širšo skupnost.

Mentorica: Polona Habič Rus