DARILO

26. september 2024, spletno

Tudi jaz lahko vplivam

Okoljski problemi so pomemben del učnega načrta tudi pri pouku angleščine za dijake gimnazijskega programa. Nenazadnje predstavlja krepitev ozaveščenosti učencev o okoljskih vprašanjih ključno izhodišče za spodbujanje okoljsko vzdržnejšega vedenja. Zdi se, da prav nihče ne more ostati brezskrben ob vsem, kar se dogaja okoli nas in ob vseh opozorilih, ki jih lahko preberemo v medijih. Dijaki imajo v resnici precej znanja o tem, kaj so okoljski problemi, kaj jih povzroča, kakšne so posledice in kako jih občutijo sami. Skratka, precej dobro so teoretično podkovani o tej problematiki. Tudi učbeniki, ki jih uporabljamo pri pouku angleščine, vključujejo besedila o ekstremnih vremenski pojavih, dvigovanju nivoja morske gladine, globalnem segrevanju in podobno. Vendar pa se pri obravnavanju te tematike izkaže, da so dijaki nekako odtujeni od vsega tega. Menijo, da sami ne povzročajo okoljskih problemov, pa tudi, da posameznik ne more storiti praktično ničesar, da bi se situacija izboljšala. Krivce vidijo zunaj sebe. Odgovorni so drugi, taki na visokih položajih, pa naj tudi oni poiščejo rešitve, naj ukrepajo.

 
Zato smo se pri urah angleščine in tudi pri razrednih urah lotili tematike nekoliko drugače, z namenom, da bi dijaki uvideli, da tudi sami soustvarjajo probleme in, kar je še pomembneje, tudi rešitve. Zavedanje odgovornosti je edina pot do tega, da nekaj naredimo za naš planet.

 
Zato je obravnava okoljske problematike zdaj zastavljena nekoliko drugače. Še vedno se pogovorimo o tem, kaj so najbolj pereči problemi, kje so opazni vplivi onesnaževanja in kdo so glavni onesnaževalci okolja. Na tej točki pa se preusmerimo nase. Dijaki v svojem domačem okolju poskušajo ugotoviti, česa vse v resnici ne potrebujejo, česa bi se lahko znebili, pa se to ne bi poznalo na njihovi kvaliteti življenja, česa bi se lahko znebili, čeprav bi se jim morda življenje nekoliko spremenilo. O tem, na kakšen način poskusimo to doseči, kakšni so rezultati, kako dijaki doživijo ta mini projekt, govori moj prispevek.

Mentorica: Alenka Kristl