DELAVNICA

27. september 2024, v živo

Vroče točke našega planeta

Podnebne vroče točke, t.i. »hot-spots«, so geografska območja, na katerih so vplivi podnebnih sprememb močno okrepljeni ali zgoščeni. Na teh območjih so spremembe v primerjavi z okoliškimi območji izrazitejše in hitrejše, kar ima pogosto hude okoljske in družbenogospodarske posledice. Podnebna žarišča se lahko kažejo na različne načine, kot so denimo povišane temperature, spremenjeni vzorci padavin, pogostejši ali intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki (npr. orkani, poplave, suše), dviganje morske gladine ali izguba biološke raznovrstnosti ipd., hkrati pa sovpadajo tudi z močno poseljenimi področji. Te spremembe lahko močno vplivajo na lokalne ekosisteme, kmetijstvo, vodne vire, zdravje ljudi in splošno družbeno-gospodarsko stabilnost.

Cilj delavnice je udeležencem in udeleženkam omogočiti boljše razumevanje podnebnih žarišč, njihovega pomena ter s tem povezanih okoljskih in družbeno-ekonomskih vplivov na območjih, kjer se ta žarišča nahajajo. Udeleženci in udeleženke bodo pridobili znanje o učinkih podnebnih sprememb v različnih regijah, se seznanili s posebnimi podnebnimi vročimi točkami po svetu, razmislili o vzrokih ter preučili možne rešitve in ukrepe za reševanje izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Mentorica: Alma Rogina