WTF so podnebne spremembe?

Četrtek, 28. September 2023

O darilu

Zavedamo se, da ste v preteklosti zelo pogosto slišali za izraza ‘podnebne spremembe’ in ‘globalno segrevanje’ ter da sta vam zdaj že dobro znana. Dandanes sta ta dva izraza pogosto pretirano rabljena, zato mnogo ljudi postaja neobčutljivih za dogajanje. Vendar pa menimo, da želijo določene industrije, ki najbolj prispevajo k podnebnim spremembam, doseči točno to, da bi lahko nadaljevale s svojimi aktivnostmi.


Globalno segrevanje je bilo kot problem prepoznano konec osemdesetih let, sledeče dolgoletno soočanje s podnebnimi spremembami na mednarodnem nivoju pa je pokazalo, da preproste rešitve za to ne obstajajo. Leta 2015 so se države dogovorile o skupnem boju proti globalnem segrevanju in da bodo skušale omejiti dvig globalne temperature (od predindustrijske dobe dalje) za največ 2 °C. To je bil velik korak proti bolj trajnostno naravnanem in miroljubnem svetu. A podnebni modeli napovedujejo, da bo povprečna globalna temperatura tudi v primeru upoštevanja vseh trenutno dogovorjenih omejitev izpustov toplogrednih plinov do konca stoletja narasla za vsaj 2,5 °C v primerjavi s predindustrijskim nivojem, kar ima lahko nevarne posledice. Problema globalnega segrevanja kljub povečanim naporom, oblasti torej ne morejo rešiti same, temveč zahteva sodelovanje prav vsakega izmed nas.

Cilj te publikacije je pripraviti vas, bralce, da postanete del rešitve problema globalnega segrevanja. Vsebuje vse nujne (in še nekatere druge) informacije o vzrokih in učinkih podnebnih sprememb. Na koncu publikacije boste našli tudi seznam predlogov, kaj lahko osebno storite za zaščito okolja in naše družbe. Seznam nikakor ni popoln, zato ste vabljeni, da prispevate na svoj lasten način!

Zemlja je mnogo let preživela brez nas in bo še naprej, ne glede na vse. Tudi če bomo »pokurili« vsa fosilna goriva, ki so shranjena pod površjem, in uporabili vse svoje jedrsko orožje, Zemlja ne bo katapultirana iz sončnega sistema. Pri naslavljanju podnebnih sprememb torej ne gre za reševanje Zemlje, temveč za reševanje njenih prebivalcev (ljudi in drugih vrst, ki jih ogroža globalno segrevanje). Narava se bo tako ali drugače razvijala – vprašanje je le, ali z nami ali brez nas.

Predstavlja: Tomaž Gorenc