Z učenci v naravo (stran od zaslonov)

Četrtek, 28. September 2023

O darilu

Prenos učenja na prosto, v naravo, v »resnični svet«, je velik in pozitiven korak v smeri razvijanja trajnostnega razmišljanja in delovanja.

Učenje v resničnem svetu ima ogromen potencial za to, da postane bogata in pomembna izkušnja, ki lahko preseže zgolj razumevanje sveta okoli nas z vsemi njegovimi čudesi in težavami in seže v jedro trajnostnega bivanja.

Želim, da učenci izkusijo, kako lahko majhne spremembe v naravi naredijo velik vpliv (premik kamna in potok ubere drugo pot …). Podobno izkušnjo prenesejo tudi na druga področja življenja: v osebnem sporu lahko ena sama napačna beseda povzroči hude težave …

Skušala sem najti načine, s katerimi učencem (tretješolcem) lažje osmislimo trajnost. Glavnina dejavnosti se dogaja zunaj (3 uri), ustvarjanje v razredu pa 2 uri; sledi še 1 ura evalvacije.

Uvodni del: igrica Bodimo drevo: otroci »postanejo drevo« za 10 minut (drevesa ne hodijo, korenine so zasidrane v zemlji; gibljejo pa se s krošnjami, deblom in listi) – pred izvedbo igrice se vsak otrok dotakne enega drevesa, ga poskuša premakniti in objeti. Učenci začnejo posnemati svoje ali katero koli drevo ter njegovo gibanje na podlagi razmer, ki jih opisujem. 

Za vsako od nalog imajo otroci 1 minuto časa. Pustim jih, da začutijo težavnost igre in bistvo aktivnosti.

Osrednji del: Simboli v naravi (delo po skupinah) + novinarsko oglašanje za radio Loka (novica mora biti pozitivna, spodbujati k obisku lepega obmestnega gozda, k primernem vedenju v gozdu, k varovanju okolja … Skupina poskrbi še za smiselno glasbeno spremljavo (udarjanje po deblih …).

Učenci poiščejo 7 zanimivih predmetov v krogu 20 metrov od določenega izhodišča. Zaželeni so naravni materiali (živalski deli, rastline, kamnine …), ki jih med igro držijo v roki, po igri pa jih vrnejo v naravo. 

V razredu jih pred aktivnostjo zunaj poučim (pri predmetu SPO) o pomenu nekaterih simbolov in ornamentov. Primere si ogledamo na slikah.
Zaključni del: Začutim poletni dan

Za zaključek aktivnega dela v naravi uporabim učni list Začutim poletni dan.
Evalvacija dela sledi v učilnici – nadaljevanje oz. poustvarjanje pa s pomočjo kamišibaja.

Predstavlja: Ana Gorše