28. in 29. september 2023

Mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju

KOTIZACIJE ZA KONFERENCO NI – OBISK KONFERENCE JE BREZPLAČEN.

Mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju je del projekta Učilnica za življenje, ki ga financira EUKI – Program financiranja projektov varstva podnebja v Evropi.

Program konference se še polni. Na tej strani boste našli prve potrjene goste in vsebine konference.

Rdeča nit konference

Učenje v lokalnem okolju

Učenje v lokalnem okolju (ang. Place-based learning) je oblika poučevanja, kjer so v središču učnega procesa učenci. Osredotoča na raziskovanje tematik in problematik, ki so pomembne za lokalno skupnost. Učenje v lokalnem okolju poglablja razumevanje in vpetost posameznika v lokalno dediščino, kulturo, krajino, priložnosti in izkušnje ter jih istočasno uporablja kot osnovo za učenje jezikoslovja, matematike, družboslovja, znanosti in drugih predmetov v šolskem kurikulumu. Učenje v lokalni skupnosti poudarja učenje s sodelovanjem v projektih, ki koristijo šoli in/ali lokalni skupnost. Pri tem se rezultati njihovega učnega procesa odražajo v njihovi skupnosti. Učenci razvijajo komunikacijske in raziskovalne veščine, se učijo interakcije s kakršnimkoli okoljem in bolje razumejo sebe ter svoje mesto v svetu. Skozi proces učenja se tako pletejo močne vezi med lokalnimi organizacijami in njihovimi deležniki, tako v šoli, kot tudi v lokalni skupnosti, kar na dolgi rok pripomore k izboljšanju kakovosti življenja in gospodarski vitalnosti kraja. S projektnim učenjem učenci vidno prispevajo k reševanju lokalnih okoljskih vprašanj in ohranjanju kakovosti lokalnega okolja.

NASTOPAJOČI NA KONFERENCI

Predavateljice in mentorice

Za homepage

Helena Šneberger Mandelj

Za homepage

Conchi Piñeiro

Za homepage

Klavdija Klinar

Za homepage

Tomislav Gjerkeš

Za homepage

Valeria Napoli

Za homepage

Dr. Ulrike Pisiotis

Za homepage

Dr. Susanne Szkola

Za homepage

Doc. dr. Ana Bogdan Zupančič

Za homepage

Ana Gorše

Za homepage

Lucija Marovt

Za homepage

Dr. May East

Za homepage

Maja Vrčon

Za homepage

Karin Lavin, akad. slikarka

Za homepage

Petra Peroci

Za homepage

Tamara Urbančič

Za homepage

Mag. Katarina Vodopivec Kolar

Za homepage

Tomaz Gorenc

Za homepage

Julia Weibel

Dogodki na konferenci

Predavanja in delavnice

« Prejšnje Naslednje »

Projekt podpira EUKI​

Program financiranja projektov varstva podnebja v Evropi

Evropska pobuda za podnebje (EUKI) nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja (BMWK) je bila ustanovljena leta 2017, da bi izboljšala znotrajevropsko sodelovanje na področju varstva podnebja. S skupnim evropskim prispevkom (NDC) k Pariškemu podnebnemu sporazumu je bil namreč ustvarjen okvir za še bolj sodelovalno podnebno politiko v Evropski uniji (EU).

Podporniki in sponzorji dogodka

Lokalizacija gospodarstva je ključna za ohranitev biološke in kulturne raznolikosti — za ohranitev življenja samega. Prej kot se bomo preusmerili k lokalnemu, prej bomo začeli zdraviti naš planet, naše skupnosti in sebe.

Kontakt

info

juhu[afna]ucilnica.eu

Prizorišče

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Cankarjeva ul. 5, 6000 Koper, Slovenija

Prijava na novičnik