DELAVNICA

Dr. Jonas Sonnenschein

Dr. Jonas Sonnenschein je okoljski ekonomist in vodja projektov pri Umanoteri. V letih od 2014 do 2018 je bil raziskovalec na področju okoljske ekonomije na Univerzi Lund na Švedskem, kjer je pridobil naziv doktor znanosti. Strokovna področja, s katerimi se ukvarja, so: podnebne spremembe, podnebna politika in okoljska ekonomija. Trenutno dela na projektu LIFE Care4Climate in projektu o podnebnih neenakostih.

DELAVNICA

27. september 2024, v živo

Od podnebnih neenakosti k pravičnemu podnebnemu prehodu

Na delavnici se bomo spoznali z različnimi vidiki podnebnih neenakosti, predstavili ugotovitve Umanoterine študije o ekonomskih in ogljičnih neenakostih v svetu in Sloveniji ter skupaj z udeleženci razmišljali o ukrepih, ki bi nas vodili v pravičnejšo družbo znotraj planetarnih omejitev.