DARILA

Maruša Kraševec

Maruša Kraševec je leta 2017 uspešno zaključila študij Pedagogike na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Ob delu je leta 2022 dodatno končala program izpopolnjevanja iz specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Med študijem je bila aktivno vpeta na področju predšolskega dela kot pomočnica vzgojiteljice in pravljičarka.
Po končanem študiju se je leta 2016 zaposlila kot koordinatorica v upravi znotraj Javnega zavoda Mladi zmaji, kjer je bila vključena tudi v delo z mladostniki. Od leta 2017 je zaposlena kot vzgojiteljica mladostnikov s čustveno-vedenjskimi motnjami v vzgojni skupini znotraj Strokovnega centra Višnja Gora, kjer opravlja tudi koordinatorsko delo za program Erasmus+.

DARILO

26. september 2024, spletno

Podnebna pravičnost v vrtcih: trajnostna naravnanost s primeri dobrih praks​

Prispevek se osredotoča na to, kako lahko predšolske ustanove delujejo kot vzor pri izvajanju podnebne pravičnosti. Poleg splošno znanih praks za spodbujanje trajnostnega razvoja so izpostavljene tudi strategije za zmanjšanje porabe plenic za enkratno uporabo, ki predstavljajo pomemben korak k zmanjšanju okoljskega odtisa. Z uvedbo pralnih plenic, izobraževalnimi dejavnostmi, politikami in sodelovanjem s skupnostjo, predšolske ustanove ne le zmanjšujejo svoj vpliv na okolje, temveč tudi vzgajajo otroke in družine o pomembnosti trajnostnih praks.

 

Ko govorimo o podnebni pravičnosti, ne moremo mimo razprave o podnebnih spremembah in našemu prispevku k njim. Prav tako se pri tej temi moramo dotakniti vzgojno-izobraževalnih institucij, kjer imajo vrtci še posebno ključno vlogo. V tem obdobju se oblikujejo temeljne vrednote, navade in odnos do sveta okoli nas. Otroci skozi igro, posnemanje in vsakodnevne izkušenje pridobivajo nova spoznanja, zato je izjemno pomembno, da jih strokovni delavci vodimo z vzgledom, jim nudimo pozitivne primere in spodbujamo razvoj trajnostnih vrednot.