DARILA

Polona Habič Rus

Polona Habič Rus je učiteljica na OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Svojo učiteljsko kariero opravlja že 33 let. V bivši osemletki je poučevala četrtošolce, v devetletki večinoma petošolce, v lanskem šolskem letu pa tretješolce na podružnični šoli v Temenici. V vsej svoji pedagoški karieri posveča posebno pozornost in skrb ekologiji ter okoljski vzgoji v šoli.

Okoljska vzgoja ne zajema le ozaveščenega odnosa do narave in okolja, temveč še veliko več. Učni načrti posameznih predmetov omogočajo učitelju aktivno vključevanje okoljskih vsebin v svoje delo.


Kot aktivna članica šolskega Ekotima se že več kot tri desetletja trudi in spodbuja učence k odgovornemu in spoštljivemu odnosu do okolja. Skozi desetletja je mentorica različnih interesnih dejavnosti in projektov, v katere se lahko vključujejo učenci prvega in drugega triletja osnovne šole (do 5. razreda). Delo na področju ekologije jonavdušuje, krepi in bogati.

DARILO

26. september 2024, spletno

Trajnostna ekološka ozaveščenost: primeri dobre prakse v naši osnovni šoli​

Skrb za okolje predstavlja v sodobnem času ključno nalogo posameznika in družbe. Okoljska vzgoja je postala pomemben del izobraževalnega procesa, pri čemer se veliko pozornosti posveča ekoaktivnostim v šolskem okolju. Okoljske vrednote se oblikujejo v družinskem krogu, vrtcu in šoli, pri čemer so zgledi staršev, učiteljev in lokalnega okolja bistvenega pomena.

V tem prispevku poudarjam pomen okoljskih aktivnosti in metod učenja za trajnostno ekološko ozaveščenost in pismenost. Cilj je predstaviti nekaj primerov dobre pedagoške prakse na temo ekoloških vsebin, ki jih Ekotim izvaja na naši osnovni šoli že vrsto let. Soočamo se tudi z izzivom sodelovanja z lokalno skupnostjo, vključno s krajani, čebelarji, prostovoljci in aktivisti ZŠAM ter mladimi gasilci. Prizadevamo si, da bi ekološka ozaveščenost in vrednote postale trajne in ponotranjene med učenci ter oblikovale njihov način življenja.