Ana Gorše

Darila

Ana Gorše

Sem Ana Gorše, razredna učiteljice na OŠ Loka Črnomelj. V prvem triletju poučujem 16 let in se v zadnjih letih vse bolj navdušujem nad poukom na prostem. Tega nam trenutno razmere še ne dopuščajo (ker je nova šola v gradnji, smo na nadomestni lokaciji). A zato izkoristim vsako priložnost, ko gremo z učenci v gozd, k reki, da opravimo del pouka tudi zunaj. Pri tem spoštujemo naravo in zanjo skrbimo. Učencem omogočam refleksivno in kritično razmišljanje ter jim dopuščam, da prevzamejo odgovornost za lastno učenje.
Na naši šoli že več let izvajam tudi bralni test in skušam učencem privzgojiti lep odnos do knjig ter jih spodbujam k branju.