Conchi Piñeiro

Predavateljica

dr. Conchi Piñeiro

O predavateljici

Dr. Conchi Piñeiro je delegatka v upravnem odboru organizacije FUHEM in članica kooperative Alteiko. Diplomirala je na področju okoljske znanosti ter končala doktorski študij s področja izobraževanja za okolje. Ima tudi večletne izkušnje z znanstveno-raziskovalnem delom na Madridski Univerzi Autónoma. 

Dr. Conchi Piñeiro ima številne izkušnje s področja znanosti, vključno z usposabljanji in projekti na državni in mednarodni ravni (Latinska Amerika, Evropa). Bila je tudi del javnih iniciativ v Španiji kot sta PAEAS (Environmental Education for Sustainability Action Plan) in Climate Citizens’ Assembly. Hkrati je tudi avtorica več kot 30 znanstvenih publikacij. 


Kot skupinski facilitator, soustanovljiteljica in strokovnjakinja Inštituta IIFACe, Dr. Conchi Piñeiro poseduje tudi diplomo iz procesov in globoke demokracije.