Tamara Urbančič

Mentorica

Tamara Urbančič

O mentorici

Rojena 8.8.1972 v Postojni, živi na Topolcu pri Ilirski Bistrici. Leta 1997 je diplomirala na Biotehniški fakulteti in prejela naziv: univ. dipl. ing. kmetijstva – zootehnike. Od leta 2009 vodi kmetijske krožke in razne delavnice povezane z zdravim načinom življenja tako za mladino kot odrasle ter se vključuje v razne projekte. V tem času je opravila tudi pedagoško andragoško izobraževanje ter strokovni izpit. Trenutno je zaposlena na SGLZŠ Postojna, kjer vodi projekte razvoja podeželja ter Erasmus projekte, na OŠ Podgrad pa kmetijski krožek katerega glavna dejavnost je šolski ekovrt.

O delavnici

Vse več šol prepoznava vrednost šolskega ekovrta, ki je glavna dejavnost kmetijskega krožka, za poučevanje tako splošnih predmetov kot tudi samooskrbe s hrano. Na delavnici bodo predstavljene izkušnje dela z mladimi v okviru kmetijskega krožka v zadnjih 14 letih, dobrobiti in izzivi. Prikazan bo tudi način dela – demonstracija nekaterih aktivnosti. Podrobneje bo predstavljena pedagoška, ekološka, socialna, terapevtska in ekonomska vloga , ki jo zaznavam pri kmetijskem krožku in se odraža tudi na šolskem ekovrtu. Udeleženci bodo pozvani k diskusiji in aktivnem iskanju rešitev izzivov s katerimi se soočajo vsi, ki bi radi vpeljali to dejavnost na šolo.