Tomislav Gjerkeš

Mentor

Tomislav Gjerkeš

O mentorju

Tomislav Gjerkeš (1973), diplomirani permakulturni načrtovalec (2010), je med letoma 2012 in 2019 kot zunanji sodelavec, vodil program uvajanja trajnostnega razvoja v OŠ na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru.  2014-2018 z mednarodno zasedbo permakulturnih učiteljev, v okvirju projekta Children in permaculture, zasnujejo permakulturno pedagogiko in v Sloveniji vodi program Otroci v permakulturi. 2016 je v okviru Društva za permakulturo Slovenije zastavil in izvaja 14 dnevni tečaj permakulturnega načrtovanja za pegagoške delavce Kot samostojni podjetnik in v okviru Društva za permakulturo Slovenije načrtuje in pomaga pri transformaciji okolice šole oziroma vrtca v učni okoliš, ter izvaja delavnice o izkustvenem učenju, pouku na prostem in skupinski dinamiki v razredu in v kolektivu pedagoških delavcev.

O delavnici

Reševanje težav znotraj obstoječih vzorcev razmišljanja ima malo možnosti za uspeh. Za suveren vstop v neznano rabimo jasne etične smernice, kaj je prav in narobe, da se ne izgubimo, ter način razmišljanja, ki je konstruktiven v kaosu. V podporo nam je še metodologija majhnih korakov, ki nam pomaga v tranziciji od strahu proti zaupanju, ter veščina ustvarjanja kratkih zank povratnih informacij da dmo realni v svojem početju. Tako bi lahko opisali permakulturo, celosten proces načrtovanja človekovega bivanja na planetu Zemlja. Kako pa nekaj, v temeljih tako drugačnega, predstaviti otrokom, oziroma učiteljem, da bodo otroke učili in vzgajali v duhu trajnostnega razvoja? Tomislav Gjerkeš bo skozi praktični primer predstavil permakulturno pedagogiko in permakulturno načrtovanje, predvsem pa možnosti za učitelje, da na svež način nagovarjajo izzive sodobne šole.