Ogled filma Velike zveri ne poznajo meja ter predstavitev didaktičnih aktivnost za učenje v lokalnem okolju

Film Velike zveri ne poznajo meja odstira problematiko človekovih posegov v okolje, ki ogrožajo velike zveri. Predstavljene so značilnosti iz življenja velikih zveri in njihove vloge za gozdni ekosistem. Gledalci spoznajo, kakšni so izzivi in rešitve za uspešno sobivanja ljudi z velikimi zvermi.

Ogledu filma bo sledila (tudi praktična) predstavitev aktivnosti in didaktičnih pripomočkov, ki so pedagoškim delavcem na voljo za spoznavanje sveta velikih zveri v lokalnem okolju – učilnicah, parkih in bližjih gozdovih. Povabili vas bomo v Center o velikih zvereh DINA Pivka, ki je bil zasnovan po principu  »edutaiment« – učenja preko zabave.

Predavateljica: Predstavitev bo izvedla Helena Šneberger Mandelj, strokovna sodelavka Centra DINA Pivka in koordinatorica pedagoških aktivnosti Zavoda za turizem Pivka, gozdna pedagoginja, inženirka naravovarstva in hortikulture.