Doc. dr. Ana Bogdan Zupančič

Predavateljica

Doc. dr. Ana Bogdan Zupančič

O predavateljici

Doc. dr. Ana Bogdan Zupančič je socialna pedagoginja s srcem, glavo in rokami. Svojo poklicno pot je začela na osnovni šoli, od oktobra 2017 pa je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Kot visokošolska učiteljica na Oddelku za socialno pedagogiko, poleg raziskovanja socialnopedagoških diskurzov in konceptov znotraj osnovnošolskega prostora, svoj raziskovalni interes usmerja v razvijanje teoretske podstati socialne pedagogike, katere pomemben del je vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

O predavanju

Moto s srcem, glavo in rokami je v Sloveniji del doživljajske pedagogike, ki uveljavlja pristope učenja za življenje v prepletenosti z lokalnim okoljem. Konkretiziranje načel in ciljev doživljajske pedagogike, omogočajo tudi igre in druge aktivnosti, ki se udejanjajo večinoma skozi raznolike projekte. Slednji med drugim omogočajo tudi čustveno opismenjevanje in razvijanje empatije kot ključne za globok in pristen stik z drugimi ter uveljavljanje v kompleksen svetu, družbi, ki se sooča s podnebno krizo. V predavanju bomo tako skupaj razmišljali o konkretnih praksah iskanja (učenja) »poti do sebe in drugih« in vseh možnostih, ki nam jih pri tem ponuja lokalno okolje.