Petra Peroci

Darila

Petra Peroci

Mag. Petra Peroci je učiteljica geografije in DKE na OŠ Benedikt. Pri projektu Učilnica za življenje je aktivna v študijski skupini za srednje šole in je ambasadorka projekta. Zaključila je univerzitetni študijski program iz biologije in geografije na FNM, višješolski študijski program Upravljanje podeželja in krajine na VSŠ Ptuj ter znanstveni magisterij s področja biologije na FNM. Izdelala je magistrsko nalogo z naslovom Vključevanje akvaponike v učni proces srednješolskega poklicnega izobraževanja v Sloveniji. Dobrih 15 let je delala kot turistična predstavnica in vodnica na različnih krajih predvsem na Mediteranu, kjer je spoznavala različne kulture in načine življenja. Zanima jo narava, trajnostni vidiki ter spoznavanje novih držav in kultur.