Eko izzivi

Četrtek, 28. September 2023

O darilu

Skrb za okolje je postala ključna tema v sodobnem svetu, saj se zavedamo, da je ohranjanje našega planeta odvisno od nas samih. V okviru šolskih dejavnosti smo se pogovarjali o eko izzivih in prepoznali številne načine, kako lahko prispevamo k boljši okoljski ozaveščenosti. S temi izzivi želimo spodbuditi trajnostno miselnost in spremeniti naš odnos do narave.

Izdelali smo plakat, ki vsebuje predlagane eko izzive, s katerimi želimo spodbuditi boljšo okoljsko ozaveščenost v naši šoli. Plakat smo oblikovali na privlačen način, s slikami in barvitimi naslovi, da pritegnemo pozornost učencev, učiteljev in ostalih obiskovalcev šole.
Na plakatu smo navedli izzive, kot je recikliranje, zmanjšanje porabe energije, menjave, vrtnarske projekte, trajnostno mobilnost in izlete v naravo. Vsak izziv smo podrobneje opisali in predstavili, kako ga lahko učenci uresničijo tako v šoli kot doma.

Da bi zagotovili, da učenci ne pozabijo na izzive, smo pripravili tudi majhne listke z opomniki. Na teh listkih smo napisali kratke spodbudne stavke, kot so “Recikliraj! Ločuj odpadke.” ali “Varčuj energijo.” Te listke smo nato razobesili po šoli, in tudi na stopniščih blokov, kjer učenci živijo. Tako bodo učenci, učitelji, starši, sorodniki in znanci vedno opomnjeni na izzive in spodbujeni k njihovi uresničitvi.

Lepljenje listkov tudi po stopnišču izven šole je bila premišljena odločitev, saj se na teh mestih pogosto zadržujemo in imamo čas za branje ter premislek. Upamo, da bodo listki vzbudili zanimanje in spodbudili k ukrepanju v smeri boljše skrbi za okolje.
Naš cilj je, da s temi plakati in listki dosežemo široko ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja okolja med učenci, učitelji in ostalimi zaposlenimi na šoli in tudi izven naše šole. Želimo, da se vsak posameznik počuti odgovornega za svoja dejanja in se zave, da lahko že majhni koraki prispevajo k velikim spremembam.
Verjamemo, da bo ta pobuda vzpodbudila večje zanimanje za okoljske teme, spodbudila učence k delovanju ter pripomogla k trajnostnemu načinu življenja v naši šoli in širše. Skupaj lahko dosežemo veliko in soustvarimo boljšo prihodnost za naš planet.

Predstavlja: Klavdija Klinar