Klavdija Klinar

Darila

Klavdija Klinar

Sem učiteljica s 15 leti pedagoških izkušenj. S svojim znanjem, energijo in inovativnim pristopom stremim k ustvarjanju spodbudnega učnega okolja, ki omogoča rast in razvoj vsakega posameznega učenca. Svojim učencem želim ponuditi zanimive in interaktivne učne metode ter spodbuditi njihovo radovednost in kreativnost. Aktivno se udeležujem strokovnih izobraževanj in delavnic, da bi nadgradila svoje pedagoško znanje in se seznanila z najnovejšimi metodami poučevanja. Najbolje blizu mi je izkušenjsko učenje in poučevanje na prostem. Svoje znanje delim z drugimi učitelji na delavnice o gozdni pedagogiki. V šolski skupnosti aktivno sodelujem pri različnih projektih in dejavnostih, mlajšim učiteljem nudim podporo in nasvete pri njihovem strokovnem razvoju. Delo z otroki se mi zdi kot izziv, ker te vsak dan presenetijo, naučijo česa novega, popestrijo dan, postavijo pred izzive, če le želim to videti in izkoristiti.