Šole v centru ekosocialne transformacije

Četrtek, 28. September 2023

O predavanju

To predavanje bo posvečeno delu pogleda na ekosocialno izobraževanja, ki ga je v zadnjih desetletjih razvila organizacija FUHEM. FUHEM je španska fundacija, ki spodbuja družbeno pravičnost, krepi demokracijo in trajnost ter ekosocialne aktivnosti. 

Kaj točno je torej pristop imenovan “učenje v lokalnem okolju”? V tem predavanju bomo skupaj pogledali globje, bolj smiselne izkušnje učenja izven razredov in šolskega okolja. Določeni pristopi nas bodo vodili v oblikovanje izobraževalnih aktivnosti in vsebin. 

Kaj so glavni nauki ekosocialnega učenja? Naslovili vse aspekte ekoodvisnosti, delovanja biosfere, krize civilizacij, nosilce ekosocialnih sprememb, osebni in skupnostni razvoj, pravičnost, demokracijo in ekosocialne tehnike. 

Kako in kje začeti z ekosocialno transformacijo šole? Na podlagi številnih izkušenj in rednega dela s šolami bomo poglobili razumevanje ekosocialne dimenzije v praksi. Gre predvsem za skupinsko delo, ki lahko pri razvoju pomaga vsem akterjem izobraževalne skupnosti. 

Kako ekosocialno izobraževanje razširiti in ga hkrati ustvariti dosegljivega? Fundacija je objavila številne izobraževalne vsebine, ki naslavljajo glavna spoznanja in metode ekoscialnega izobraževanja. Del ekosocialne transformacije, h kateri stremijo, vključuje seveda tudi delo s številnimi organizacijami. 

Primer dobre prakse je “Vínculo Ecosocial” – ekosocialna vez, oziroma na novo ustvarjena skupnost organizacij, ki jih zanima delo in koncept ekosocialnega izobraževanja. Ta skupnost je odprta vsem akterjem s področja izobraževanja, šolam in posameznikom, ki si želijo pridružiti v diseminaciji in širitvi ekosocialnega izobraževanja. 

Predstavlja: dr. Conchi Piñeiro