Spremeni svojo vlogo: Place-based learning in participatorne metode za izobraževanje za trajnostni razvoj

Petek, 29. september 2023​

O predavanju

Predstavljen bo pomen učenja v lokalnem okolju – za lokalne in globalne učinke, pri čemer bodo predstavljeni izbrani primeri, izkušnje in dobre prakse iz programa Ekošola v Sloveniji. Pomen učenja v lokalnem okolju bo predstavljen v povezavi z izzivi razvoja, pridobivanja znanja in kompetenc ter opolnomočenju učiteljev (mentorjev) in mladih pri (pre)oblikovanju vlog – tako v izobraževanju kot v vsakdanjem življenju. Ti prehodi so in bodo odvisni od prevzemanja aktivne vloge pri prepoznavanju sodobnih izzivov, med katerimi ima trajnostni razvoj eno osrednjih vlog, in potrebe po iskanju novih rešitev in njihovem udejanjanju. Učenje v lokalnem okolju poteka z roko v roki z medpredmetnih povezovanjem, izkustvenim učenjem, raziskovanjem in povezovanjem z različnimi akterji (deležniki). 

Predstavljene bodo izkušnje in primeri učenja v lokalnem okolju (Place-based learning) iz mednarodnega projekta Spremeni svojo vlogo (Change your role),  v katerem so sodelovali Društvo DOVES – FEE Slovenia s programom Ekošola in komplementarnim programom Mladi poročevalci za okolje, Schools for Sustinable Living s Češke in program IMPACT s sedežem v Romuniji, deluje pa globalno. V projektu, kjer so povezovali različne metodologije, je nastal tudi priročnik za opolnomočenje učiteljev (mentorjev) za prevzemanje vloge facilitatorja s smernicami in primeri za delo z mladimi. 

Dodatno bo opisan program GLOBE kot eden od načinov učenja v lokalnem okolju. Mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki določa protokole za raziskovanje in opazovanje različnih vidikov Zemlje, vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, s tem pa omogoča razumevanje, ohranjanje in izboljšanje okolja na lokalni, regionalni in svetovni ravni.

Pomen učenja v lokalnem okolju bo nadalje podkrepljen tudi z nekaterimi drugimi praksami programa Ekošola, ki spodbujajo k prehodu v nizkkoogljično družbo tako šole kot lokalno skupnost.

Predstavlja: Lucija Marovt