Lucija Marovt

Predavateljica

Lucija Marovt

O predavateljici

Univ. dipl. komunikologinja z 20-letnimi izkušnjami pri načrtovanju, uvajanju in izvajanju trajnostnih dejavnosti s poudarkom na aktivnem vključevanju deležnikov, zasnovi  ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov ter krožnega gospodarstva v Sloveniji in mednarodno. 10 let je stalna sodelavka programa Ekošola, največje mreže mladih in učiteljev za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj v Sloveniji in na svetu, je koordinatorica za fakultete in nacionalna koordinatorica dopolnjujočega programa Mladi poročevalci za okolje v Sloveniji. Leta 2021 je sodelovala pri oblikovanju evropske platforme Education for climate coalition. Je gostujoča strokovnjakinja Fakultete za organizacijske vede Kranj, UM. Vključuje se tudi v delovne skupine mednarodne iniciative UNESCA »Greening Education Partnership«.

Svetuje in sodeluje z organizacijami iz zasebnega in javnega sektorja ter povezuje trajnostne prakse. Kot članica ožje ekipe Circular Change, inštituta za krožno gospodarstvo, sodeluje pri pripravi krožnih strategij, mednarodnih projektov in spodbujanju krožnih praks.

O predavanju

Učenje v lokalnem okolju ima velik pomen za okoljsko in podnebno pismenost, potrebni za naslavljanje trajnostnih izzivov. Temu so namenjeni dejavnosti programa Ekošola, v katerega so vključene ustanove v celotni vertikali izobraževanja – od vrtcev do fakultete. Vsebine in njihov način izvajanja temeljijo na pristopu od spodaj navzgor, pri čemer je temelj prav učenje v  lokalnem okolju.  Predstavljene bodo izkušnje učenja v lokalnem okolju programa Ekošola, posebej iz mednarodnega projekta Spremeni svojo vlogo (Change your role), ter primeri iz komplementarnih programov Mladi poročevalci za okolje in GLOBE.