Karin Lavin, akad. slikarka

Mentorica

Karin Lavin, akad. slikarka

O mentorici

Kreativne pristope s področja umetnosti širi v različne oblike družbenega delovanja: vodenje izobraževanj, osveščanje o pomenu dediščine in njeno vključevanje v poučevanje ter oblike trajnostnega razvoja. Vodi in sodeluje v projektih okoljske in družbene angažiranosti s področja celostne obravnave pokrajine in človeka, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. Na področju pedagogike kulturne dediščine razvija pristope, ki obvezne učne vsebine obravnavajo skozi dediščino bližnjega okolja vrtcev in šol.

O delavnici

Pedagogika kulturne dediščine:
– vključevanje vsebin dediščine v učni in vzgojni proces
– Učenje z občutenjem
– Vaje senzibilizacije, čuječnosti in ustvarjalnosti
– Oblike učenja v lokalnem okolju: Suhi zid kot učilnica na prostem
– Suhi zidovi in drugi elementi suhozidne gradnje pri različnih predmetih (matematika, slovenščina, geografija …)

Dediščina suhih zidov, ohranjanje kulturne krajine in aktivna skupnost:
– Suhi zidovi in identiteta krajine
– Učenje za celostni razvoj: enakovredni odnosi in ohranjanje okolja
– Razvoj dediščine in aktivna skupnost: od otrok do staršev, krajanov in lokalne samouprave